รับบริหารโรงแรม โดยบริษัท KoKotel

ให้เราช่วยบริหารโรงแรม

ประธานกรรมการบริหาร Kokotel Thailand

Newlegacy Hospitality Thailand
บริษัทบริหารและให้คำปรึกษาโรงแรมมืออาชีพ

" โคโคเทลเราเป็นผู้บริหารโรงแรมซึ่งให้บริการและแก้ไขปัญหาโรงแรมอย่างครอบคลุมด้วยระบบการจัดการจากศูนย์กลาง เราเน้นบริหารโรงแรมขนาด 50-200 ห้อง ในเมืองท่องเที่ยวหลักต่างๆในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายในการสร้างประสบการณ์ " Wow " แก่เจ้าของโรงแรมด้วยการสร้างผลประกอบการที่มากที่สุด และความพึงพอใจสูงสุดจากการทำงานของเรา "

เรย์ มัทสึดะ
ประธานกรรมการบริหาร, Kokotel Thailand

ติดต่อเรา

Newlegacy Hospitality

" การบริการแบบไทย โดยมาตราฐานแบบญี่ปุ่น "

Newlegacy Hospitality คือบริษัทสตาร์ทอัพจากประเทศญี่ปุ่นที่ให้บริการรับบริหารโรงแรมขนาดกลางที่มีจำนวนห้องอยู่ระหว่าง 50-200 ห้องอย่างเต็มรูปแบบ โดยเริ่มธุรกิจที่ประเทศไทยเป็นแห่งแรกตั้งแต่ปี 2559 ด้วยการบริหารโรงแรมสัญชาติญี่ปุ่นภายใต้แบรนด์ "Kokotel" ที่ให้ความสำคัญและเน้นสร้างมาตรฐานการบริการของโรงแรมให้อยู่ในระดับเดียวกันกับโรงแรมในประเทศญี่ปุ่น ผสมเข้ากับการให้บริการอย่างใส่ใจของพนักงานสไตล์คนไทย ทำให้ Kokotel กลายเป็นแบรนด์โรงแรมน้องใหม่ที่อยู่ในหัวใจของลูกค้าได้ไม่ยาก

สาขาแรกที่เปิดให้บริการคือ Kokotel Bangkok Surawong ภายใต้คอนเซปต์ "Bed & Cafe" เป็นโรงแรมกึ่งร้านอาหาร โดยเปิดบริการให้บุคคลภายนอกสามารถเข้ามารับประทานอาหาร และใช้พื้นที่ส่วนกลางบริเวณอื่น ๆ เสมือนเป็น Co-working Space ช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้จากทุกพื้นที่ของโรงแรมมากขึ้น

ปัจจุบัน Newlegacy Hospitality ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของโรงแรมในการบริหารงาน และมีโรงแรมในเครือแล้วกว่า 20 โรงแรมทั่วประเทศไทยในเมืองท่องเที่ยว ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ เป็นต้น โดยมีการบริหารโรงแรมทั้งภายใต้แบรนด์ของ Kokotel เอง และแบรนด์ของเจ้าของโรงแรม

เรามีความตั้งใจที่จะขยายเครือข่ายแบรนด์โรงแรม Kokotel ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทีมบริหารงานของ Newlegacy Hospitality นำโดย เรย์ มัทสึดะ ประธานกรรมการบริหาร ผู้ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการบริการ การเงิน และการลงทุนในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดียมากว่า 20 ปี พร้อมด้วยทีมบริหารงานโรงแรมมืออาชีพในด้านต่าง ๆ อย่างครบวงจรที่ช่วยกันผลักดันและทำงานเพื่อทำให้โรงแรมมีผลตอบแทนออกมาอย่างดีที่สุด

บริษัทของเราได้รับการสนับสนุนด้านการลงทุน รวมถึงมีการตรวจสอบดูแลอย่างต่อเนื่องจากบริษัทในสิงคโปร์อย่าง REAPRA PTE. LTD และบริษัทญี่ปุ่น Relo Group, inc. รวมถึงบริษัทในเครืออาทิเช่น Relo Vacations, Lt อีกด้วย ซึ่งทำให้โรงแรม Kokotel ของเราต้องมีการพัฒนาตัวเองและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

Newlegacy Hospitality เรานำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาและคำปรึกษาที่หลากหลาย โดยอิงจากความต้องการของเจ้าของโรงแรมเป็นหลัก เริ่มตั้งแต่การเตรียมการก่อนเปิดโรงแรม จนถึงการเปิด และการบริหารโรงแรมหลังจากเปิดทำการเรียบร้อยแล้ว

Newlegacy Hospitality

" การบริการแบบไทย โดยมาตราฐานแบบญี่ปุ่น "

Newlegacy Hospitality คือบริษัทสตาร์ทอัพจากประเทศญี่ปุ่นที่ให้บริการรับบริหารโรงแรมขนาดกลางที่มีจำนวนห้องอยู่ระหว่าง 50-200 ห้องอย่างเต็มรูปแบบ โดยเริ่มธุรกิจที่ประเทศไทยเป็นแห่งแรกตั้งแต่ปี 2559 ด้วยการบริหารโรงแรมสัญชาติญี่ปุ่นภายใต้แบรนด์ "Kokotel" ที่ให้ความสำคัญและเน้นสร้างมาตรฐานการบริการของโรงแรมให้อยู่ในระดับเดียวกันกับโรงแรมในประเทศญี่ปุ่น ผสมเข้ากับการให้บริการอย่างใส่ใจของพนักงานสไตล์คนไทย ทำให้ Kokotel กลายเป็นแบรนด์โรงแรมน้องใหม่ที่อยู่ในหัวใจของลูกค้าได้ไม่ยาก

สาขาแรกที่เปิดให้บริการคือ Kokotel Bangkok Surawong ภายใต้คอนเซปต์ “Bed & Cafe” เป็นโรงแรมกึ่งร้านอาหาร โดยเปิดบริการให้บุคคลภายนอกสามารถเข้ามารับประทานอาหาร และใช้พื้นที่ส่วนกลางบริเวณอื่น ๆ เสมือนเป็น Co-working Space ได้ ช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้จากทุกพื้นที่ของโรงแรมมากขึ้น
ปัจจุบัน Newlegacy Hospitality ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของโรงแรมในการบริหารงาน และมีโรงแรมในเครือแล้วกว่า 20 โรงแรมทั่วประเทศไทยในเมืองท่องเที่ยว ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ เป็นต้น โดยมีการบริหารโรงแรมทั้งภายใต้แบรนด์ของ Kokotel เอง และแบรนด์ของเจ้าของโรงแรม
เรามีความตั้งใจที่จะขยายเครือข่ายแบรนด์โรงแรม Kokotel ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทีมบริหารงานของ Newlegacy Hospitality นำโดย เรย์ มัทสึดะ ประธานกรรมการบริหาร ผู้ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการบริการ การเงิน และการลงทุนในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดียมากว่า 20 ปี พร้อมด้วยทีมบริหารงานโรงแรมมืออาชีพในด้านต่าง ๆ อย่างครบวงจร ที่ช่วยกันผลักดันและทำงานเพื่อทำให้โรงแรมมีผลตอบแทนออกมาอย่างดีที่สุด
บริษัทของเราได้รับการสนับสนุนด้านการลงทุน รวมถึงมีการตรวจสอบดูแลอย่างต่อเนื่องจากบริษัทในสิงคโปร์อย่าง REAPRA PTE. LTD และบริษัทญี่ปุ่น Relo Group, inc. รวมถึงบริษัทในเครืออาทิเช่น Relo Vacations, Lt อีกด้วย ซึ่งทำโรงแรม Kokotel ของเราต้องมีการพัฒนาตัวเองและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
Newlegacy Hospitality เรานำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาและคำปรึกษาที่หลากหลาย โดยอิงจากความต้องการของเจ้าของโรงแรมเป็นหลัก เริ่มตั้งแต่การเตรียมการก่อนเปิดโรงแรม จนถึงการเปิด และการบริหารโรงแรมหลังจากเปิดทำการเรียบร้อยแล้ว

บริการของเรา

ปัญหาที่พบจากการบริหารโรงแรมขนาดกลาง (50-200 ห้อง)

ในระหว่างบริหารงานโรงแรมมักจะมีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย ทั้งปัญหาจากส่วนของการดำเนินงานที่โรงแรม เช่น การตอบรับคำติชมจากลูกค้า การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรมพนักงานเพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการ การจัดซื้อ รวมถึงปัญหาในเชิงธุรกิจอย่างผลกำไรอีกด้วย

เพราะเป็นโรงแรมเล็ก ๆ จึงไม่คุ้มกับการจ้างแบรนด์โรงแรมใหญ่มาบริหารงาน

สำหรับโรงแรมขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีจำนวนห้องอยู่ระหว่าง 50-200 ห้อง เจ้าของโรงแรมหลายท่านอาจจะเคยลองติดต่อ Hotel Operator แบรนด์ต่าง ๆ เพื่อให้เข้ามาช่วยบริหารโรงแรมของตนให้มีผลประกอบการดียิ่งขึ้น แต่กลับถูกเรียกเก็บค่าบริการในการช่วยบริหารงานในอัตราที่ไม่คุ้มค่า และยังคงมีต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) สำหรับการว่าจ้างพนักงานประจำที่โรงแรมอยู่เหมือนเดิม ทำให้เจ้าของโรงแรมได้ผลตอบแทนไม่ดีนัก

อยากบริหารโรงแรม แต่ไม่มีเวลา

มีธุรกิจที่ต้องดูแลมากมาย จนไม่สามารถจัดสรรเวลามาดูแลและบริหารโรงแรมได้อย่างเต็มที่

ฝันอยากมีโรงแรมของตัวเอง แต่ไม่อยากบริหารงาน

คุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ฝันอยากมีโรงแรมเป็นของตัวเอง แต่ไม่ต้องการลงทุนในโรงแรมขนาดใหญ่เกินไป เพียงต้องการเป็นเจ้าของโรงแรมขนาดกลาง มีจำนวนห้องพักไม่เกิน 200 ห้อง เพื่อให้สามารถควบคุมต้นทุนและการดำเนินงานที่โรงแรมได้ อย่างไรก็ตาม หากเป็นไปได้ ก็อยากลงทุนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ไม่ต้องการลงมือบริหารงานด้วยตนเอง

ขาดประสบการณ์ด้านการบริหารโรงแรม

เจ้าของโรงแรมยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการบริหารโรงแรมมาก่อน ต้องการทีมช่วยแนะนำให้คำปรึกษา และช่วยบริหารงานเพื่อผลกำไรที่ดี

ปัญหาที่พบจากการบริหารโรงแรมขนาดกลาง (50-200 ห้อง)

ในระหว่างบริหารงานโรงแรมมักจะมีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย ทั้งปัญหาจากส่วนของการดำเนินงานที่โรงแรม เช่น การตอบรับคำติชมจากลูกค้า การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรมพนักงานเพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการ การจัดซื้อ รวมถึงปัญหาในเชิงธุรกิจอย่างผลกำไรอีกด้วย

สำหรับโรงแรมขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีจำนวนห้องอยู่ระหว่าง 50-200 ห้อง เจ้าของโรงแรมหลายท่านอาจจะเคยลองติดต่อ Hotel Operator แบรนด์ต่าง ๆ เพื่อให้เข้ามาช่วยบริหารโรงแรมของตนให้มีผลประกอบการดียิ่งขึ้น แต่กลับถูกเรียกเก็บค่าบริการในการช่วยบริหารงานในอัตราที่ไม่คุ้มค่า และยังคงมีต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) สำหรับการว่าจ้างพนักงานประจำที่โรงแรมเท่าเดิม ทำให้เจ้าของโรงแรมได้ผลตอบแทนไม่ดีนัก
คุณอาจจะเป็นนักลงทุนที่อยากมีโรงแรมเป็นของตัวเอง แต่ไม่อยากลงทุนในโรงแรมขนาดใหญ่เกินไป เพียงต้องการเป็นเจ้าของโรงแรมขนาดกลาง มีจำนวนห้องพักไม่เกิน 200 ห้อง เพื่อให้สามารถควบคุมต้นทุนและการดำเนินงานที่โรงแรมได้ อย่างไรก็ตาม หากเป็นไปได้ ก็อยากลงทุนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ไม่ต้องการลงมือบริหารงานด้วยตนเอง
เจ้าของโรงแรมยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการบริหารโรงแรมมาก่อน ต้องการทีมช่วยแนะนำให้คำปรึกษา และช่วยบริหารงานเพื่อผลกำไรที่ดี
มีธุรกิจที่ต้องดูแลมากมาย จนไม่สามารถจัดสรรเวลามาดูแลและบริหารโรงแรมได้อย่างเต็มที่

ทำไมถึงต้องจ้างบริหารโรงแรมกับโคโคเทล ?

มี Hotel Operator หลายเจ้า ทำไมต้องเลือกโคโคเทลเข้ามาช่วยบริหารโรงแรม ?

บริหารจัดการโรงแรมกับโคโคเทล

ดูแลการทำงานทุกส่วนอย่างครอบคลุม

ไร้ความกังวลในการบริหารจัดการโรงแรมทุกๆด้าน ทั้งการขาย การตลาด การบริหารจัดการรายได้ การบริหารโรงแรม บุคคล แม้แต่การบริหารจัดการร้านอาหาร ทีมงานของโคโคเทลก็ดูแลให้ทั้งหมด

บริหารโรงแรมด้วยทีมงานคุณภาพ

คุณภาพการบริการโรงแรมที่ดีเยี่ยม

โรงแรมของคุณจะได้รับการดูแลและบริหารจัดการอย่างดีด้วยทีมงานคุณภาพที่มีประสบกาณ์จากโรงแรมชั้นนำระดับโลกและ SOP มาตราฐานการบริการที่สร้างและวางแผนมาเป็นอย่างดี

สร้างสรรค์เมนูเฉพาะตัวของโรงแรม

การสร้างสรรค์เมนูอาหาร & เครื่องดื่ม

สร้างสรรค์เมนูอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลายโดยอิงจากลักษณะเฉพาะตัวของโรงแรมหรือพื้นที่นั้น รวมไปถึงการถ่ายรูปเมนูอาหารเพื่อการโฆษณาในอนาคต


บริหารราคาห้องพัก และเพิ่มยอดขาย

เพิ่มช่องทางการขาย และเพิ่มรายได้

การบริหารราคาห้องพักและสร้างกำไรที่ดีที่สุดเป็นงานของเราผ่านช่องทางออนไลน์ เราใช้ OTA ที่หลากหลายเพื่อรองรับลูกค้าจากทุกมุมโลก และช่องทางออฟไลน์ ทั้งการติดต่อตัวแทนจำหน่ายและบริษัทต่างๆ รวมไปถึงงานออกบูธเพื่อการเพิ่มยอดขายให้ได้มากที่สุด

เลือกแบรนด์โรงแรมได้ตามใจคุณ

ความยืดหยุ่นของแบรนด์ (โคโคเทล หรือ แบรนด์เจ้าของ)

คุณสามารถเลือกแบรนด์โรงแรมได้ตามใจคุณ เราไม่ได้รับบริหารเฉพาะโรงแรมภายใต้แบรนด์ Kokotel เท่านั้น แต่เป็นแบรนด์ของเจ้าของที่สามารถเลือกเองได้ โดยแน่นอนว่าการบริหารนั้นอยู่ในมาตราฐานคุณภาพเช่นเดียวกันกับแบรนด์ของ Kokotel เช่นกัน

บริหารจัดการโรงแรมอย่างครบวงจร

การบริหารโรงแรมและระบบไอที

นอกจากการบริหารที่เป็นจุดเด่นของ Kokotel แล้วเรายังติดตั้งรวมถึงดูแลระบบ IT ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโรงแรมอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น PMS, POS, Reputation Management, Channel Manager, HR, etc. คุณไม่ต้องเสียเวลาติดต่อตัวแทนการขายใดๆเองและไม่มีค่าใช้จ่ายด้านระบบ IT เพิ่มอีกต่อไป

ทำไมถึงต้องจ้างบริหารโรงแรมกับโคโคเทล?

มี Hotel Operator หลายเจ้า ทำไมต้องเลือกโคโคเทลเข้ามาช่วยบริหารโรงแรม?

การบริหารโรงแรมในรูปแบบการจัดการจากส่วนกลางคืออะไร ?

เพราะเราเข้าใจปัญหาจุกจิกทุกอย่างที่เกิดขึ้นในระหว่างบริหารงานโรงแรม โคโคเทลจึงออกแบบโมเดลธุรกิจที่เรียกว่า การบริหารโรงแรมแบบจัดการจากส่วนกลาง หรือ Centralized and Property Operation Management โดยเป็นการสร้างทีมหลังบ้าน (Back Office) เพื่อเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาทั้งหมด เพราะเราเป็นบริษัทรับบริหารจัดการธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นที่โรงแรมจาก Head Office รวมไปถึงการติดตามผล บริหารควบคุมการดำเนินงานเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้แก่เจ้าของโรงแรม

แม้จะเป็นเพียงโรงแรมเล็ก ๆ โคโคเทลก็พร้อมช่วยบริหาร

"ด้วยรูปแบบการบริหารโรงแรมแบบจัดการจากส่วนกลาง หรือ Centralized and Property Operation Management ทำให้ที่สำนักงานใหญ่ของโคโคเทล มีทีมบริหารโรงแรมมืออาชีพพร้อมช่วยสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ได้แก่ ทีมขาย ทีมสำรองห้องพัก ทีมการตลาด ทีมจัดการรายได้ ทีมจัดซื้อ ทีมอาหารและเครื่องดื่ม ทีมบัญชี และทีมไอที
เจ้าของโรงแรมไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานในส่วนงานดังกล่าวประจำอยู่ที่โรงแรม ช่วยลดต้นทุน และสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้น"

โคโคเทลช่วยคุณสร้างโรงแรมในฝัน

บริหารโรงแรมแบบจัดการจากส่วนกลาง หรือ Centralized and Property Operation Management ครอบคลุมไปถึงการให้คำปรึกษาก่อนก่อสร้างโรงแรมด้วย โคโคเทลช่วยคุณสร้างโรงแรมตั้งแต่เริ่มต้นจากศูนย์ โดยเริ่มจากการประเมินตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรมและศึกษาความเป็นไปได้ ช่วยควบคุมดูแลงานออกแบบและก่อสร้าง ช่วยสร้างแบรนด์ ไปจนถึงการวางแผนก่อนเปิดโรงแรม

ทีมบริหารโรงแรมมืออาชีพจากส่วนกลาง (Head Office)

บริหารจัดการการขายห้องพักในช่องทางต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์โดยทีมจัดการรายได้ ทีมขาย และทีมสำรองห้องพักของจากสำนักงานใหญ่ของโคโคเทล ทั้งยังมีการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์โรงแรมโดยทีมการตลาดของเรา รวมถึงการจัดซื้อและการทำบัญชีอีด้วย การทำงานทั้งหมดจะเกิดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของเรา

บริหารงานแทน ช่วยให้เจ้าของโรงแรมมีเวลาส่วนตัวมากขึ้น

โคโคเทลรับบริหารงานต่อจากเจ้าของโรงแรมทุกอย่าง พร้อมส่งมอบรายงาน และจัดประชุมแจ้งผลการดำเนินงานรายเดือน

การบริหารโรงแรมในรูปแบบการจัดการจากส่วนกลางคืออะไร ?

เพราะเราเข้าใจปัญหาจุกจิกทุกอย่างที่เกิดขึ้นในระหว่างบริหารงานโรงแรม โคโคเทลจึงออกแบบโมเดลธุรกิจที่เรียกว่า การบริหารโรงแรมแบบจัดการจากส่วนกลาง หรือ Centralized and Property Operation Management โดยเป็นการสร้างทีมหลังบ้าน (Back Office) เพื่อเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาทั้งหมด เพราะเราเป็นบริษัทรับบริหารจัดการธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นที่โรงแรมจาก Head Office รวมไปถึงการติดตามผล บริหารควบคุมการดำเนินงานเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้แก่เจ้าของโรงแรม
“ด้วยรูปแบบการบริหารโรงแรมแบบจัดการจากส่วนกลาง หรือ Centralized and Property Operation Management ทำให้ที่สำนักงานใหญ่ของโคโคเทล มีทีมบริหารโรงแรมมืออาชีพพร้อมช่วยสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ได้แก่ ทีมขาย ทีมสำรองห้องพัก ทีมการตลาด ทีมจัดการรายได้ ทีมจัดซื้อ ทีมอาหารและเครื่องดื่ม ทีมบัญชี และทีมไอที
เจ้าของโรงแรมไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานในส่วนงานดังกล่าวประจำอยู่ที่โรงแรม ช่วยลดต้นทุน และสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้น”
บริหารโรงแรมแบบจัดการจากส่วนกลาง หรือ Centralized and Property Operation Management ครอบคลุมไปถึงการให้คำปรึกษาก่อนก่อสร้างโรงแรมด้วย โคโคเทลช่วยคุณสร้างโรงแรมตั้งแต่เริ่มต้นจากศูนย์ โดยเริ่มจากการประเมินตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรมและศึกษาความเป็นไปได้ ช่วยควบคุมดูแลงานออกแบบและก่อสร้าง ช่วยสร้างแบรนด์ ไปจนถึงการวางแผนก่อนเปิดโรงแรม
บริหารจัดการการขายห้องพักในช่องทางต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์โดยทีมจัดการรายได้ ทีมขาย และทีมสำรองห้องพักของจากสำนักงานใหญ่ของโคโคเทล ทั้งยังมีการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์โรงแรมโดยทีมการตลาดของเรา รวมถึงการจัดซื้อและการทำบัญชีอีด้วย การทำงานทั้งหมดจะเกิดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของเรา
โคโคเทลรับบริหารงานต่อจากเจ้าของโรงแรมทุกอย่าง พร้อมส่งมอบรายงาน และจัดประชุมแจ้งผลการดำเนินงานรายเดือน

โคโคเทลช่วยเจ้าของโรงแรมทำอะไรบ้าง ?

ด้วยการบริหารโรงแรมแบบจัดการจากส่วนกลาง หรือ Centralized and Property Operation Management ทำให้โคโคเทลมีทีมงานมืออาชีพที่พร้อมช่วยสนับสนุนการดำเนินงานที่โรงแรมของเจ้าของได้มากมาย

ให้คำแนะนำการออกแบบและก่อสร้างโรงแรม

ให้คำแนะนำในการออกแบบและการก่อสร้าง

โคโคเทลสามารถให้คำแนะนำการออกแบบอาคาร พื้นที่ใช้สอยที่จำเป็น รวมถึงมีทีมงานที่เข้าไปช่วยและทำงานร่วมกับผู้รับเหมาของเจ้าของโรงแรม เพื่อให้โรงแรมก่อสร้างอย่างเป็นไปตามมาตรฐานของแบรนด์ และมีการดำเนินงานเป็นไปตามเวลาที่กำหนด

ช่วยจัดหาพนักงานก่อนเปิดโรงแรม

จัดหา และสัมภาษณ์พนักงาน

โคโคเทลช่วยเจ้าของโรงแรมเตรียมความพร้อมในการประเมินจำนวนพนักงานที่จำเป็นในการประจำอยู่ที่โรงแรม เริ่มการจัดหาพนักงานก่อนเปิดโรงแรม การคัดเลือก รวมไปถึงการเตรียมชุดยูนิฟอร์มสำหรับพนักงาน

ช่วยควบคุมคุณภาพของบริการ

"อบรมพนักงาน บริหารระบบการทำงาน ควบคุมคุณภาพของบริการ"

หลังจากได้มีการคัดเลือกพนักงานเรียบร้อยแล้ว โคโคเทลช่วยเจ้าของโรงแรมจัดการอบรม ติดตาม และประเมินผลการทำงานของพนักงาน เพื่อให้มาตรฐานการบริการเป็นไปตามแบรนด์สแตนดาร์ด

ช่วยเจ้าของโรงแรมวางแผนการขาย

ติดต่อช่องทางขายที่หลากหลาย (Online & Offline)

โคโคเทลมีทีมจัดการรายได้ ที่ช่วยเจ้าของโรงแรมวางแผนการขายห้องพักได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเราเน้นทั้งการขายแบบออนไลน์และออฟไลน์ ประเมินตามสภาพทางการตลาดของโรงแรมอย่างเหมาะสม เพื่อให้เจ้าของโรงแรมได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด

ทีมผู้เชียวชาญด้านอาหารและเครื่องดื่ม

"สร้างสรรค์เมนูอาหาร วางแผนและควบคุมวัตถุดิบ"

โคโคเทลมีทีมผู้เชียวชาญด้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่สามารถช่วยเจ้าของโรงแรมตั้งแต่การเริ่มวางแผนคอนเซปต์อาหาร การคัดเลือกวัตุดิบที่ได้คุณภาพจากผู้ผลิต รวมไปถึงการต่อรองราคาเพื่อให้ทุกเมนูมีต้นทุนที่เหมาะสม

ระบบไอทีและซอฟต์แวร์ในการบริหารโรงแรม

ติดต่อระบบไอทีและซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในการบริหารโรงแรม

โคโคเทลช่วยติดต่อตัวแทนจำหน่ายและคัดเลือกระบบไอทีและซอฟต์แวร์ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในการบริหารโรงแรมแทนคุณ


สรุปงบกำไรขาดทุนให้เจ้าของโรงแรม

สรุปบัญชีงบกำไร-ขาดทุนสำหรับเจ้าของโรงแรม

โคโคเทลมีทีมบัญชีที่จะทำการบันทึกและสรุปงบกำไรขาดทุนให้กับเจ้าของโรงแรม

คัดสรรสินค้ามาตรฐานสำหรับใช้ในโรงแรม

จัดซื้อ และตรวจรับสินค้าสำหรับโรงแรม

โคโคเทลช่วยจัดการ คัดสรรสินค้าที่ได้มาตรฐานสำหรับใช้ในโรงแรม รวมไปถึงการติดต่อผู้ผลิตและต่อรองราคา

บริษัทบริหารโรงแรม ทีมงานมืออาชีพ

โคโคเทลช่วยเจ้าของโรงแรมทำอะไรบ้าง ?

ด้วยการบริหารโรงแรมแบบจัดการจากส่วนกลาง หรือ Centralized and Property Operation Management ทำให้โคโคเทลมีทีมงานมืออาชีพที่พร้อมช่วยสนับสนุนการดำเนินงานที่โรงแรมของเจ้าของได้มากมาย

กรณีศีกษา

ปัญหาและความท้าทายของเจ้าของโรงแรม

โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ทีจำนวนห้องพัก 71 ห้อง ซึ่งเจ้าของเป็นนักธุรกิจ และมีธุรกิจที่ต้องดูแลมากมาย ทำให้ไม่มีเวลาเพียงพอในการบริหารโรงแรม

โรงแรมแห่งนี้เคยมีกรุ๊ปทัวร์จีนจำนวนมาก แต่ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมาจำนวนแขกชาวจีนลดลงทุกปี ดังนั้นเจ้าของโรงแรมจึงต้องการรับนักท่องเที่ยวอิสระทั่วไป ที่ไม่ได้เดินทางมากับกรุ๊ปทัวร์มากขึ้นจากช่องทางการขายออนไลน์และต้องการเพิ่มรายได้ให้มากที่สุด

ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่คือ ณ ขณะนั้น ทางโรงแรมไม่มีทีมขาย ทีมการตลาด ทีมบริหารรายได้ ทีมทรัพยากรบุคคล และผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีประจำอยู่ที่โรงแรมเลย ทำให้โรงแรมถูกบริหารงานอย่างเนื่องด้วยข้อจำกัดทางด้านทรัพยากรข้างต้นมาโดยตลอด และเจ้าของโรงแรมต้องการที่จะเปลี่ยนแนวทางการบริหารใหม่!

แผนงานบริหารโรงแรมจากโคโคเทล

การย้ายและการฝึกอบรมพนักงาน
พนักงานส่วนใหญ่ทำงานที่โรงแรมมาเป็นเวลานานมาก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับโคโคเทลในการโอนย้ายการว่าจ้างพนักงานจากโรงแรมเดิม เปลี่ยนเข้ามาเป็นพนักงานของโคโคเทลแทน รวมถึงความท้าทายในการเริ่มฝึกอบรมพนักงานทุกคนด้วย

ทีมทรัพยากรบุคคลของเราเริ่มต้นด้วยการแบ่งปันข้อมูลว่าทำไมเราถึงเข้ามาบริหารงาน และอธิบายถึงสิ่งที่เราสามารถช่วยได้ เพื่อให้พนักงานปัจจุบันเกิดความเข้าใจว่าเราเป็นมิตร และมาช่วยให้โรงแรมมีประสิทธิภาพงานบริการที่ดีขึ้น นอกจากนี้เรายังบอกพวกเขาเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรมของเรา และในท้ายที่สุดพนักงานก็ยังคงสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาทำงานให้กับโรงแรมนี้ภายใต้มาตรฐานใหม่ของโคโคเทลได้ลงตัวเป็นอย่างดี

การปรับปรุงรายได้
โรงแรมแห่งนี้เปิดให้บริการในช่วงกลางของสถานการณ์ Covid-19 ในเดือนกรกฎาคม 2020 ดังนั้นโคโคเทลจึงมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายอยู่หลายครั้งพอสมควร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายผลกำไรที่ดีที่สุดท่ามกลางสถานการณ์ที่เลวร้ายนี้ และในที่สุดเราก็ทำสำเร็จ!

เรากำหนดกลุ่มเป้าหมายไปที่คนไทยและจัดทำโปรโมชั่นการเข้าพักระยะยาวแทนโปรโมชั่นตามฤดูกาลสำหรับนักท่องเที่ยวปกติ เช่น โปรโมชั่น Day-Use และ โปรโมชั่น Work from Hotel เชิญชวนให้ผู้คนมาทำงานและใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรม แผนดังกล่าวทำให้เราอยู่รอด และมีลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นจำนวนมากที่มาเปลี่ยนสถานที่ทำงาน และใช้จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มในร้านกาแฟของเราด้วย

โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ทีจำนวนห้องพัก 71 ห้อง ซึ่งเจ้าของเป็นนักธุรกิจ และมีธุรกิจที่ต้องดูแลมากมาย ทำให้ไม่มีเวลาเพียงพอในการบริหารโรงแรม

โรงแรมแห่งนี้เคยมีกรุ๊ปทัวร์จีนจำนวนมาก แต่ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมาจำนวนแขกชาวจีนลดลงทุกปี ดังนั้นเจ้าของโรงแรมจึงต้องการรับนักท่องเที่ยวอิสระทั่วไป ที่ไม่ได้เดินทางมากับกรุ๊ปทัวร์มากขึ้นจากช่องทางการขายออนไลน์และต้องการเพิ่มรายได้ให้มากที่สุด

ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่คือ ณ ขณะนั้น ทางโรงแรมไม่มีทีมขาย ทีมการตลาด ทีมบริหารรายได้ ทีมทรัพยากรบุคคล และผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีประจำอยู่ที่โรงแรมเลย ทำให้โรงแรมถูกบริหารงานอย่างเนื่องด้วยช้อจำกัดทางด้านทรัพยากรข้างต้นมาโดยตลอด และเจ้าของโรงแรมต้องการที่จะเปลี่ยนแนวทางการบริหารใหม่!
การย้ายและการฝึกอบรมพนักงาน
พนักงานส่วนใหญ่ทำงานที่โรงแรมมาเป็นเวลานานมาก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับโคโคเทลในการโอนย้ายการว่าจ้างพนักงานจากการโรงแรมเดิม เปลี่ยนเข้ามาเป็นพนักงานของโคโคเทลแทน รวมถึงความท้าทายในการเริ่มฝึกอบรมพนักงานทุกคนด้วย

ทีมทรัพยากรบุคคลของเราเริ่มต้นด้วยการแบ่งปันข้อมูลว่าทำไมเราถึงเข้ามาบริหารงาน และอธิบายถึงสิ่งที่เราสามารถช่วยได้ เพื่อให้พนักงานปัจจุบันเกิดความเข้าใจว่าเราเป็นมิตร และมาช่วยให้โรงแรมมีประสิทธิภาพงานบริการที่ดีขึ้น นอกจากนี้เรายังบอกพวกเขาเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรมของเรา และในท้ายที่สุดพนักงานก็ยังคงสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาทำงานให้กับโรงแรมนี้ภายใต้มาตรฐานใหม่ของโคโคเทลได้ลงตัวเป็นอย่างดี

การปรับปรุงรายได้
โรงแรมแห่งนี้เปิดให้บริการในช่วงกลางของสถานการณ์ Covid-19 ในเดือนกรกฎาคม 2020 ดังนั้นโคโคเทลจึงมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายอยู่หลายครั้งพอสมควร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายผลกำไรที่ดีที่สุดท่ามกลางสถานการณ์ที่เลวร้ายนี้ และในที่สุดเราก็ทำสำเร็จ!

เรากำหนดกลุ่มเป้าหมายไปที่คนไทยและจัดทำโปรโมชั่นการเข้าพักระยะยาวแทนโปรโมชั่นตามฤดูกาลสำหรับนักท่องเที่ยวปกติ เช่น โปรโมชั่น Day-Use และ โปรโมชั่น Work from Hotel เชิญชวนให้ผู้คนมาทำงานและใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรม แผนดังกล่าวทำให้เราอยู่รอด และมีลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นจำนวนมากที่มาเปลี่ยนสถานที่ทำงาน และใช้จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มในร้านกาแฟของเราด้วย
Previous
Next

ปัญหาและความท้าทายของเจ้าของโรงแรม

มีอาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่ที่มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 72 ห้อง โดยเจ้าของต้องการปล่อยเช่าทั้งหมด และเราคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก ๆ สำหรับ Kokotel ที่จะเช่าอาคารแห่งนี้ และพัฒนาเป็นโรงแรมในทำเลที่ดีเยี่ยมในพื้นที่อ่าวนาง กระบี่

แผนงานบริหารโรงแรมจากโคโคเทล

แผนธุรกิจของโคโคเทล
ด้วยโลเคชั่นที่ยอดเยี่ยม เราตัดสินใจเช่าอาคารแห่งนี้ และเตรียมแผนการปรับปรุงอาคารให้กลายเป็นโรงแรมแบรนด์ Kokotel อีกทั้งยังร่วมมือกับ The Coffee Club เพื่อเปิดคาเฟ่เล็ก ๆ บริเวณชั้นล่างของโรงแรม

การย้ายและการฝึกอบรมพนักงาน
นอกจากนี้เรายังได้วางแผนการย้ายพนักงานปัจจุบันขิงอาคารเดิมให้มาเป็นพนักงานของโคโคเทล พร้อมจัดการฝึกอบรมใหม่ตามมาตรฐานของโคโคเทล

Previous
Next
มีอาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่ที่มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 72 ห้อง โดยเจ้าของต้องการปล่อยเช่าทั้งหมด และเราคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก ๆ สำหรับ Kokotel ที่จะเช่าอาคารแห่งนี้ และพัฒนาเป็นโรงแรมในทำเลที่ดีเยี่ยมในพื้นที่อ่าวนาง กระบี่
แผนธุรกิจของโคโคเทล
ด้วยโลเคชั่นที่ยอดเยี่ยม เราตัดสินใจเช่าอาคารแห่งนี้ และเตรียมแผนการปรับปรุงอาคารให้กลายเป็นโรงแรมแบรนด์ Kokotel อีกทั้งยังร่วมมือกับ The Coffee Club เพื่อเปิดคาเฟ่เล็ก ๆ บริเวณชั้นล่างของโรงแรม

การย้ายและการฝึกอบรมพนักงาน
นอกจากนี้เรายังได้วางแผนการย้ายพนักงานปัจจุบันขิงอาคารเดิมให้มาเป็นพนักงานของโคโคเทล พร้อมจัดการฝึกอบรมใหม่ตามมาตรฐานของโคโคเทล

กรณีศึกษา

Previous
Next

ปัญหาและความท้าทายของเจ้าของโรงแรม

มีอาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่ที่มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 72 ห้อง โดยเจ้าของต้องการปล่อยเช่าทั้งหมด และเราคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก ๆ สำหรับ Kokotel ที่จะเช่าอาคารแห่งนี้ และพัฒนาเป็นโรงแรมในทำเลที่ดีเยี่ยมในพื้นที่อ่าวนาง กระบี่

แผนงานบริหารโรงแรมจากโคโคเทล

แผนธุรกิจของโคโคเทล
ด้วยโลเคชั่นที่ยอดเยี่ยม เราตัดสินใจเช่าอาคารแห่งนี้ และเตรียมแผนการปรับปรุงอาคารให้กลายเป็นโรงแรมแบรนด์ Kokotel อีกทั้งยังร่วมมือกับ The Coffee Club เพื่อเปิดคาเฟ่เล็ก ๆ บริเวณชั้นล่างของโรงแรม

การย้ายและการฝึกอบรมพนักงาน
นอกจากนี้เรายังได้วางแผนการย้ายพนักงานปัจจุบันขิงอาคารเดิมให้มาเป็นพนักงานของโคโคเทล พร้อมจัดการฝึกอบรมใหม่ตามมาตรฐานของโคโคเทล

Previous
Next
มีอาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่ที่มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 72 ห้อง โดยเจ้าของต้องการปล่อยเช่าทั้งหมด และเราคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก ๆ สำหรับ Kokotel ที่จะเช่าอาคารแห่งนี้ และพัฒนาเป็นโรงแรมในทำเลที่ดีเยี่ยมในพื้นที่อ่าวนาง กระบี่
แผนธุรกิจของโคโคเทล
ด้วยโลเคชั่นที่ยอดเยี่ยม เราตัดสินใจเช่าอาคารแห่งนี้ และเตรียมแผนการปรับปรุงอาคารให้กลายเป็นโรงแรมแบรนด์ Kokotel อีกทั้งยังร่วมมือกับ The Coffee Club เพื่อเปิดคาเฟ่เล็ก ๆ บริเวณชั้นล่างของโรงแรม

การย้ายและการฝึกอบรมพนักงาน
นอกจากนี้เรายังได้วางแผนการย้ายพนักงานปัจจุบันขิงอาคารเดิมให้มาเป็นพนักงานของโคโคเทล พร้อมจัดการฝึกอบรมใหม่ตามมาตรฐานของโคโคเทล

ปัญหาและความท้าทายของเจ้าของโรงแรม

โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ทีจำนวนห้องพัก 71 ห้อง ซึ่งเจ้าของเป็นนักธุรกิจ และมีธุรกิจที่ต้องดูแลมากมาย ทำให้ไม่มีเวลาเพียงพอในการบริหารโรงแรม

โรงแรมแห่งนี้เคยมีกรุ๊ปทัวร์จีนจำนวนมาก แต่ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมาจำนวนแขกชาวจีนลดลงทุกปี ดังนั้นเจ้าของโรงแรมจึงต้องการรับนักท่องเที่ยวอิสระทั่วไป ที่ไม่ได้เดินทางมากับกรุ๊ปทัวร์มากขึ้นจากช่องทางการขายออนไลน์และต้องการเพิ่มรายได้ให้มากที่สุด

ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่คือ ณ ขณะนั้น ทางโรงแรมไม่มีทีมขาย ทีมการตลาด ทีมบริหารรายได้ ทีมทรัพยากรบุคคล และผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีประจำอยู่ที่โรงแรมเลย ทำให้โรงแรมถูกบริหารงานอย่างเนื่องด้วยข้อจำกัดทางด้านทรัพยากรข้างต้นมาโดยตลอด และเจ้าของโรงแรมต้องการที่จะเปลี่ยนแนวทางการบริหารใหม่!

แผนงานบริหารโรงแรมจากโคโคเทล

การย้ายและการฝึกอบรมพนักงาน
พนักงานส่วนใหญ่ทำงานที่โรงแรมมาเป็นเวลานานมาก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับโคโคเทลในการโอนย้ายการว่าจ้างพนักงานจากโรงแรมเดิม เปลี่ยนเข้ามาเป็นพนักงานของโคโคเทลแทน รวมถึงความท้าทายในการเริ่มฝึกอบรมพนักงานทุกคนด้วย

ทีมทรัพยากรบุคคลของเราเริ่มต้นด้วยการแบ่งปันข้อมูลว่าทำไมเราถึงเข้ามาบริหารงาน และอธิบายถึงสิ่งที่เราสามารถช่วยได้ เพื่อให้พนักงานปัจจุบันเกิดความเข้าใจว่าเราเป็นมิตร และมาช่วยให้โรงแรมมีประสิทธิภาพงานบริการที่ดีขึ้น นอกจากนี้เรายังบอกพวกเขาเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรมของเรา และในท้ายที่สุดพนักงานก็ยังคงสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาทำงานให้กับโรงแรมนี้ภายใต้มาตรฐานใหม่ของโคโคเทลได้ลงตัวเป็นอย่างดี

การปรับปรุงรายได้
โรงแรมแห่งนี้เปิดให้บริการในช่วงกลางของสถานการณ์ Covid-19 ในเดือนกรกฎาคม 2020 ดังนั้นโคโคเทลจึงมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายอยู่หลายครั้งพอสมควร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายผลกำไรที่ดีที่สุดท่ามกลางสถานการณ์ที่เลวร้ายนี้ และในที่สุดเราก็ทำสำเร็จ!

เรากำหนดกลุ่มเป้าหมายไปที่คนไทยและจัดทำโปรโมชั่นการเข้าพักระยะยาวแทนโปรโมชั่นตามฤดูกาลสำหรับนักท่องเที่ยวปกติ เช่น โปรโมชั่น Day-Use และ โปรโมชั่น Work from Hotel เชิญชวนให้ผู้คนมาทำงานและใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรม แผนดังกล่าวทำให้เราอยู่รอด และมีลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นจำนวนมากที่มาเปลี่ยนสถานที่ทำงาน และใช้จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มในร้านกาแฟของเราด้วย

โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ทีจำนวนห้องพัก 71 ห้อง ซึ่งเจ้าของเป็นนักธุรกิจ และมีธุรกิจที่ต้องดูแลมากมาย ทำให้ไม่มีเวลาเพียงพอในการบริหารโรงแรม

โรงแรมแห่งนี้เคยมีกรุ๊ปทัวร์จีนจำนวนมาก แต่ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมาจำนวนแขกชาวจีนลดลงทุกปี ดังนั้นเจ้าของโรงแรมจึงต้องการรับนักท่องเที่ยวอิสระทั่วไป ที่ไม่ได้เดินทางมากับกรุ๊ปทัวร์มากขึ้นจากช่องทางการขายออนไลน์และต้องการเพิ่มรายได้ให้มากที่สุด

ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่คือ ณ ขณะนั้น ทางโรงแรมไม่มีทีมขาย ทีมการตลาด ทีมบริหารรายได้ ทีมทรัพยากรบุคคล และผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีประจำอยู่ที่โรงแรมเลย ทำให้โรงแรมถูกบริหารงานอย่างเนื่องด้วยช้อจำกัดทางด้านทรัพยากรข้างต้นมาโดยตลอด และเจ้าของโรงแรมต้องการที่จะเปลี่ยนแนวทางการบริหารใหม่!
การย้ายและการฝึกอบรมพนักงาน
พนักงานส่วนใหญ่ทำงานที่โรงแรมมาเป็นเวลานานมาก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับโคโคเทลในการโอนย้ายการว่าจ้างพนักงานจากการโรงแรมเดิม เปลี่ยนเข้ามาเป็นพนักงานของโคโคเทลแทน รวมถึงความท้าทายในการเริ่มฝึกอบรมพนักงานทุกคนด้วย

ทีมทรัพยากรบุคคลของเราเริ่มต้นด้วยการแบ่งปันข้อมูลว่าทำไมเราถึงเข้ามาบริหารงาน และอธิบายถึงสิ่งที่เราสามารถช่วยได้ เพื่อให้พนักงานปัจจุบันเกิดความเข้าใจว่าเราเป็นมิตร และมาช่วยให้โรงแรมมีประสิทธิภาพงานบริการที่ดีขึ้น นอกจากนี้เรายังบอกพวกเขาเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรมของเรา และในท้ายที่สุดพนักงานก็ยังคงสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาทำงานให้กับโรงแรมนี้ภายใต้มาตรฐานใหม่ของโคโคเทลได้ลงตัวเป็นอย่างดี

การปรับปรุงรายได้
โรงแรมแห่งนี้เปิดให้บริการในช่วงกลางของสถานการณ์ Covid-19 ในเดือนกรกฎาคม 2020 ดังนั้นโคโคเทลจึงมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายอยู่หลายครั้งพอสมควร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายผลกำไรที่ดีที่สุดท่ามกลางสถานการณ์ที่เลวร้ายนี้ และในที่สุดเราก็ทำสำเร็จ!

เรากำหนดกลุ่มเป้าหมายไปที่คนไทยและจัดทำโปรโมชั่นการเข้าพักระยะยาวแทนโปรโมชั่นตามฤดูกาลสำหรับนักท่องเที่ยวปกติ เช่น โปรโมชั่น Day-Use และ โปรโมชั่น Work from Hotel เชิญชวนให้ผู้คนมาทำงานและใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรม แผนดังกล่าวทำให้เราอยู่รอด และมีลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นจำนวนมากที่มาเปลี่ยนสถานที่ทำงาน และใช้จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มในร้านกาแฟของเราด้วย

ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อจ้างบริหารโรงแรมกับ Kokotel

ติดต่อเราและเริ่มวางแผนเปิดโรงแรม

ติดต่อเรา และ เริ่มวางแผนการเปิดโรงแรม

ติดต่อเราเพื่อพบเจอ บอกเราถึงปัญหา ความคาดหวัง พูดคุยด้วยกัน และเริ่มวางแผนการเปิดโรงแรมในสเต็ปถัดไป

เยี่ยมชมและประเมินสถานที่เพื่อบริหารจัดการโรงแรม

ให้เราไปเยี่ยมชมสถานที่จริง เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมโดยรอบโรงแรมของคุณ

ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และนำเสนอแผนการบริหารโรงแรม

หลังจากไปเยี่ยมชมสถานที่แล้ว ทีมพัฒนาธุรกิจของโคโคเทลจะศึกษาและประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ ผลตอบแทนที่เจ้าของโรงแรมจะได้รับ ค่าบริหารที่โคโคเทลจะได้รับ หากมีผลการประเมินที่น่าพอใจ เราจะทำแผนการบริหารโรงแรมเสนอคุณ!

ประชุม และต่อรองเงื่อนไขการจ้างบริหารโรงแรม

คุณสามารถเจรจาต่องรองแผนการบริหารกับเราได้ ทั้งการเลือกเปลี่ยนจากการบริหารโรงแรมภายใต้แบรนด์ Kokotel มาเป็นแบรนด์โรงแรมของคุณเอง แน่นอนว่าเราพร้อมบริหารโรงแรมของคุณด้วยมาตรฐานเดียวกับแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่นของเราเช่นกัน หรือสามารถบอกเราได้เลยว่าอยากปรับเปลี่ยนงานบริการส่วนไหนของเราบ้าง เรายินดีรับฟัง และปรับแผนการบริหารให้เหมาะสมกับโรงแรมของคุณที่สุด

เซ็นสัญญา และให้โคโคเทลเริ่มต้นบริหารโรงแรมเลย!

ตกลงร่วมกันในการวางแผนวันที่ต้องการให้โคโคเทลเริ่มต้นบริหารงาน ค่าบริหารงานรายเดือน หรือ Management Fee ระยะเวลาของสัญญา รวมถึงรายละเอียดในการลงทุนหรือรีโนเวทอาคาร เป็นต้น

วางแผนการบริหารโรงแรมก่อนเปิดให้บริการ

โคโคเทลมีทีม Pre-opening ที่พร้อมถ่ายโอนงานของคุณมาเป็นงานของเรา เริ่มต้นวางแผนงาน Action Plan, Timeline, การวางแผนการขายและโครงสร้างราคาห้องพัก รวมถึงจัดประชุม Kickoff และติดตามการทำงานของทุกแผนกเพื่อให้โรงแรมของคุณพร้อมเปิดให้บริการ!

นั่งลง และ ปล่อยให้หน้าที่บริหารโรงแรมเป็นงานของเรา!

หลังจากเปิดโรงแรม ปล่อยให้โคโคเทลทำงานทุกอย่างแทนคุณ โดยเจ้าของโรงแรมสามารถติดตามผลการทำงานได้จากทุกที่ผ่านระบบ Cloud-base ตลอด 24 ชั่วโมง และเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของเราเพียงเดือนละครั้งเท่านั้น ที่เหลือคือการใช้เวลาพักผ่อนหรือทำธุรกิจอื่นๆ และรอรับกำไรและสิทธิประโยชน์อื่นๆจากทาง Kokotel ได้เลย!

ติดต่อเรา และ เริ่มวางแผนการเปิดโรงแรม

ติดต่อเราเพื่อพบเจอ บอกเราถึงปัญหา ความคาดหวัง พูดคุยด้วยกัน และเริ่มวางแผนการเปิดโรงแรมในสเต็ปถัดไป

ให้เราไปเยี่ยมชมสถานที่จริง เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมโดยรอบโรงแรมของคุณ
หลังจากไปเยี่ยมชมสถานที่แล้ว ทีมพัฒนาธุรกิจของโคโคเทลจะศึกษาและประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ ผลตอบแทนที่เจ้าของโรงแรมจะได้รับ ค่าบริหารที่โคโคเทลจะได้รับ หากมีผลการประเมินที่น่าพอใจ เราจะทำแผนการบริหารโรงแรมเสนอคุณ!
คุณสามารถเจรจาต่องรองแผนการบริหารกับเราได้ ทั้งการเลือกเปลี่ยนจากการบริหารโรงแรมภายใต้แบรนด์ Kokotel มาเป็นแบรนด์โรงแรมของคุณเอง แน่นอนว่าเราพร้อมบริหารโรงแรมของคุณด้วยมาตรฐานเดียวกับแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่นของเราเช่นกัน หรือสามารถบอกเราได้เลยว่าอยากปรับเปลี่ยนงานบริการส่วนไหนของเราบ้าง เรายินดีรับฟัง และปรับแผนการบริหารให้เหมาะสมกับโรงแรมของคุณที่สุด
ตกลงร่วมกันในการวางแผนวันที่ต้องการให้โคโคเทลเริ่มต้นบริหารงาน ค่าบริหารงานรายเดือน หรือ Management Fee ระยะเวลาของสัญญา รวมถึงรายละเอียดในการลงทุนหรือรีโนเวทอาคาร เป็นต้น
โคโคเทลมีทีม Pre-opening ที่พร้อมถ่ายโอนงานของคุณมาเป็นงานของเรา เริ่มต้นวางแผนงาน Action Plan, Timeline, การวางแผนการขายและโครงสร้างราคาห้องพัก รวมถึงจัดประชุม Kickoff และติดตามการทำงานของทุกแผนกเพื่อให้โรงแรมของคุณพร้อมเปิดให้บริการ!
หลังจากเปิดโรงแรม ปล่อยให้โคโคเทลทำงานทุกอย่างแทนคุณ โดยเจ้าของโรงแรมสามารถติดตามผลการทำงานได้จากทุกที่ผ่านระบบ Cloud-base ตลอด 24 ชั่วโมง และเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของเราเพียงเดือนละครั้งเท่านั้น ที่เหลือคือการใช้เวลาพักผ่อนหรือทำธุรกิจอื่นๆ และรอรับกำไรและสิทธิประโยชน์อื่นๆจากทาง Kokotel ได้เลย!